Giàn Giáo Pal – Giàn Giáo Coma

Cấu tạo giàn giáo pal

Giàn Giáo PAL bao gồm các bộ phận:

  • Kích ren được hàn vào đế (kích SA-2) và tấm đầu (kích SA-1).
  • Các thanh giằng ngang và giằng chéo (SN-12 và SD-12)
  • Khung giàn giáo tam giác tiêu chuẩn (S-1215)
  • Khớp nối (SA-01)
  • Chốt giữ khớp nối (SA-02).