Giàn Giáo Di Động

Giàn giáo di động (mobile scaffolding) một phần nhỏ của một hệ giàn giáo lớn trong xây dựng như: giàn giáo nêm, giàn giáo ringlockgiàn giáo khung (giàn giáo hoàn thiện)… Chúng được gắn thêm bánh xe đẩy phía dưới chân giàn giáo(bánh xe giàn giáo)