Giàn Giáo BS1139

Giàn giáo BS1139 là giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139. Tiêu chuẩn BS1139 cũng như tiêu chuẩn EN74 là tiêu chuẩn quy định các thông số kỹ thuật như: Về kích thước, chiều dài, độ dày, loại vật liệu cấu thành, khả năng chịu tải,… Của các loại vật tư giàn giáo, bao gồm các ống tuýp mạ kẽm. Các ống tuýp được liên kết chặt chẽ với nhau bằng các phụ kiện giàn giáo gồm: cùm giàn giáo (cùm xoay, cùm tĩnh), thang giàn giáo, mâm giàn giáo, kích tăng, đầu nối ống (Nối trong, nối ngoài) … tạo thành một hệ giàn giáo vững chắc hay còn gọi là giàn giáo BS1139.