Gia công Cơ Khí

Các sản phẩm gia công cơ khí chủ lực

  • Kẹp xà gồ, Đai treo ống
  • Phụ kiện ngành giáo (cùm giáo, khóa giáo)
  • Phụ kiện ống thép luồn dây (dây đai thép, hộp nối ống..)
  • Phụ kiện đường dây hạ thế(kẹp xiết cáp, đai treo cáp, tấm móc treo ốp cột..)
  • Thang máng cáp
  • Lông đền, cong vênh
  • Nhiều loại sản phẩm cơ khí, kim khí khác theo yêu cầu
Danh mục: