Cốp pha cột – Coffa Cột Vuông

Thông số kỹ thuật Cốp pha cột. 

  • Cốp pha cột có phương thăng đứng, dạng hình vuông, được đặt vị trí cố định.
  • Kích thước cột: 200mm, 250mm 300mm…  hoặc sản xuất theo yêu cầu.
  • Chiều cao: 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.8m… hoặc sản xuất theo yêu cầu.
  • Mặt tole: dày từ 2mm
  • Khung xương: dùng V4 với độ dày 4mm
  • Thanh giằng :sử dụng V5 độ dày 4mm