Bánh Xe Giàn Giáo

  • Bánh xe cao cu
  • Nguyên liệu : sắt ống Ø 34, nhựa cao su đặc
  • Màu sắc : kẽm sáng